Carric-Thura borrows from Laoidh na Muilgheartaich (MacLagan)