Carric-Thura borrows from Laoidh na Muilgheartaich (MacNicol)