Cath Gabhra (MacLagan)

By: Rev. James MacLagan

Language: Gaelic

Dates: ~1750 - ~1780

Connections

MacLagan MSS
[sc name=”modal” id=”92” ]

MacLagan MSS‘s Connections

Duan a’ Ghairibh (MacLagan) (Role: Part of)
An Ionmhuinn (MacLagan) (Role: Part of)
Ninghin Iunnsa (MacLagan) (Role: Part of)
Teanntachd Mhór na Féinne (MacLagan) (Role: Part of)
Conlaoch (MacLagan) (Role: Part of)
Laoidh na Muilgheartaich (MacLagan) (Role: Part of)
Cath Gabhra (MacLagan) (Role: Part of)
[/sc] (Role: Text)
Temora Book 1
[sc name=”modal” id=”84” ]

Temora Book 1‘s Connections

Temora Book 1 (Role: Text)
Mór a-nocht mo chumh[a] féin (BDLM XXII) (Role: Target)
Caoidh Oisin air Osgar (MacMhurchy) (Role: Target)
Cath Gabhra (Stone) (Role: Target)
Cath Gabhra (MacNicol) (Role: Target)
Cath Gabhra (MacLagan) (Role: Target)
Cath Gabhra (MacDiarmaid) (Role: Target)
[/sc] (Role: Structure)