Laoidh na Muilgheartaich (MacLagan)

By: Rev. James MacLagan

Language: Gaelic

Dates: ~1750 - ~1780

Connections

MacLagan MSS
[sc name=”modal” id=”92” ]

MacLagan MSS‘s Connections

Duan a’ Ghairibh (MacLagan) (Role: Part of)
An Ionmhuinn (MacLagan) (Role: Part of)
Ninghin Iunnsa (MacLagan) (Role: Part of)
Teanntachd Mhór na Féinne (MacLagan) (Role: Part of)
Conlaoch (MacLagan) (Role: Part of)
Laoidh na Muilgheartaich (MacLagan) (Role: Part of)
Cath Gabhra (MacLagan) (Role: Part of)
[/sc] (Role: Text)
Carric-Thura
[sc name=”modal” id=”81” ]

Carric-Thura‘s Connections

Carric-Thura (Role: Text)
Laoidh na Muilgheartaich (MacLagan) (Role: Target)
Laoidh na Muilgheartaich (MacNicol) (Role: Target)
Carric-Thura (Role: Target)
[/sc] (Role: Motif)