Teanntachd Mhór na Féinne (MacLagan)

By: Rev. James MacLagan

Language: Gaelic

Dates: ~1750 - ~1780

Connections

MacLagan MSS
[sc name=”modal” id=”92” ]

MacLagan MSS‘s Connections

Duan a’ Ghairibh (MacLagan) (Role: Part of)
An Ionmhuinn (MacLagan) (Role: Part of)
Ninghin Iunnsa (MacLagan) (Role: Part of)
Teanntachd Mhór na Féinne (MacLagan) (Role: Part of)
Conlaoch (MacLagan) (Role: Part of)
Laoidh na Muilgheartaich (MacLagan) (Role: Part of)
Cath Gabhra (MacLagan) (Role: Part of)
[/sc] (Role: Text)
Battle of Lora
[sc name=”modal” id=”79” ]

Battle of Lora‘s Connections

Battle of Lora (Role: Text)
Lá dhā deachaidh sé dhā chill (BDLM VI) (Role: Target)
Teanntachd Mhór na Féinne (MacLagan) (Role: Target)
Teanntachd Mhór na Féinne (MacMhurchy) (Role: Target)
[/sc] (Role: Structure)